මමත් එක්ක එකට ඉන්න අය

WEL COME

Thursday, September 13, 2012

බොල්ග් ලියන එක මට කම්මැලීම සීන් එකක් උන නිසාත්. බොල්ග් ලියනවට වඩා දුක උහුලන්න උන නිසාත් බ්ලොග් එකට පොස්ටු දාන එක එපාම වෙලා උන්නේ අර තරියාගේ කෙරුවාව කියල පට්ටම පට්ට බ්ලොග් එකක් කරන අපේ තරිඳු අම්බෙසිංහ කියන සහෝදරයයි ෂෙනාල් විජේසිංහ කියන සහෝදරයයි මතක කල නිසා අයෙමත් පටන් ගත්ත. පට්ට විදිහට බ්ලොග් ලියන්නනම් දන්නේ නැ. ඒ වගේම බ්ලොග් එක පට්ට විදිහට දිස් කොරනං දන්නෙත් නැ . දානං විදිහට ඔන්න ඔහේ ලියනවා . එහෙනම් ජිවිටහ්ය රසවිදිමු LivE එක්ක

No comments:

Post a Comment