මමත් එක්ක එකට ඉන්න අය

WEL COME

Thursday, March 15, 2012

පළමු උත්සාහය

ඔන්න යාලුවනේ මමත් බ්ලොග් එකක් ලියන් හිතුව.
අද ඉදල ඔය මොනවා මොනව් හරි ලියල දාන්නම්කො :)

2 comments:

  1. අනේ ඇත්තටම් මම අද බ්ලොග් ලියන්න හිතුවට මම බ්ලොග් එක හදාගෙන තියෙන්නේ 2010. එත් අද තමි ලියන්න පටන් ගන්නේ :)

    ReplyDelete
  2. palamu uthsaahaya agaya karami :)

    ReplyDelete